Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Radom

Konsultacje społeczne w Radomiu zostały zakończone 10.05.2018 r. Dziękujemy za przesłane wnioski!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami oraz do przesyłania własnych opinii, pomysłów i wniosków za pomocną formularza znajdującego się na dole strony. 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

MIEJSKI PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU  – Założenia

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom 

 

Warsztaty nr 1 w Radomiu – podsumowanie prac 

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

Warsztaty nr 2 w Radomiu – podsumowanie prac 

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

Zarządzenie Nr 2979/2018 Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i propozycji w ramach przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu miasta Radomia.

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2979/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 13 kwietnia 2018 r.

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

Formularz konsultacyjny został zamknięty

 

Dostępność