Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Radom

 

Konsultacje społeczne w Radomiu 

,,Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Radomia do roku 2030″

 

W terminie od dnia 4 września br. do dnia 24 września br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców Radomia na temat projektu ,,Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Radomia do roku 2030″.

Wnioski, uwagi i opinie mogą być składane w następujący sposób:

elektronicznie, poprzez wypełnienie formularza i przesłanie go drogą emailową na adres: konsultacje@umradom.pl

stacjonarnie, poprzez złożenie wypełnionego formularza w następujących miejscach:

  • Biuro Rady Miejskiej ul. Moniuszki 9,
  • Biuro Obsługi Mieszkańca ul. Kilińskiego 30,
  • Referat Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104) ul. Żeromskiego 53,
  • Centrum Organizacji Pozarządowych ul. Struga 1

podczas spotkania z mieszkańcami, które zaplanowane jest na dzień 21 września 2018 r. w godz. 16:30-18:30 w Sali 114 (sala konferencyjna) Urzędu Miejskiego w Radomiu. 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami oraz do przesyłania własnych opinii, pomysłów i wniosków dotyczących planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Radomia.

 

 PLAN ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU MIASTA RADOMIA DO ROKU 2030

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030” metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

 

Zarządzenie Nr 3238/2018 Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie miasta Radomia w celu zebrania opinii i uwag dot. projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030″.

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 3238/2018 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 sierpnia 2018 r.

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

 

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacji

metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Radom

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!