Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Słupsk chce zapewnić ochronę mieszkańcom przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z członkami zespołu miejskiego przygotowali propozycje działań adaptacyjnych, które mają łagodzić skutki zagrożeń ze strony zmieniającego się klimatu w Słupsku. Na warsztatach, które odbyły się 14 marca propozycje działań adaptacyjnych konsultowano z przedstawicielami społeczności lokalnych.

29178728 1773380059390670 2971526785058996224 o 892x356 - Słupsk chce zapewnić ochronę mieszkańcom przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty

Opracowanie planów działań służących przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych i obserwowanego nasilenia występowania tzw. ekstremalnych zjawisk pogodowych to kluczowa część prac na Miejskimi Planami Adaptacji do zmian klimatu. Przygotowane przez ekspertów i specjalistów z urzędów miast propozycje działań adaptacyjnych są konsultowane na warsztatach roboczych z przedstawicielami społeczności lokalnych.

W dyskusji nad wyborem najbardziej efektywnych działań adaptacyjnych uczestniczyli m.in. przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Zarządu Infrastruktury Miejskiej, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Słupskich Wodociągów, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej oraz ENGIE EC Słupsk. Obecni byli również przedstawiciele Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, a także Naczelnej Organizacji Technicznej.

W trakcie spotkania eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawili posumowanie przeprowadzonych analiz oraz propozycję działań adaptacyjnych – technicznych, organizacyjnych i edukacyjnych. Istotnym elementem planowania działań adaptacyjnych jest ich wybór z uwzględnieniem horyzontów czasowych ich wdrożenia oraz, o ile to jest możliwe, również wskazaniem jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.

Zanim powstanie miejski plan adaptacji do zmian klimatu należy ocenić w jaki sposób klimat wpłynie na miasto i jego mieszkańców, jakie będą tego konsekwencje, jakie działania będą odpowiednie, aby temu zaradzić, kiedy należy je wykonać, jakie będą koszty i kto będzie opowiadał za ich realizację. Budując opcje adaptacyjne zespoły zwracają uwagę na oddziaływanie wybranych działań na środowisko, społeczeństwo, gospodarkę oraz kluczowe kierunki rozwoju miasta. Działania adaptacyjne uzgodnione na warsztatach, składające się na opcje adaptacji, będą poddane analizie kosztów i korzyści.

Jak informuje, Informuje Monika Mykita z IMGW-PIB zagrożenia, które zidentyfikowano dla Słupska to:

 • systematyczny wzrost średniej, maksymalnej i minimalnej temperatury powietrza w tempie od 0,04 C/rok do nawet 0,1°C/rok,
 • występowanie lokalnych, nagłych powodzi miejskich powodujących zalanie lub podtopienie terenu w wyniku wystąpienia silnego, krótkotrwałego opadu deszczu o dużej wydajności,
 • powodzie od strony rzek,
 • silny wiatr, w szczególności systematycznie rosnąca średnia prędkość wiatru oraz niebezpieczne porywy mogące przekraczać prędkość nawet 120 km/h,
 • późne wiosenne przymrozki i fale chłodu.

Wśród działań adaptacyjnych, które powinny zostać zrealizowane znalazły się głównie:

 1. Aktualizacja instrukcji postępowania dla służb publicznych w przypadku wystąpienia ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych;
 2. Edukacja / promocja / informacja o: zagrożeniach, podjętych i planowanych działaniach adaptacyjnych; funkcjonujących systemach monitorowania i ostrzegania;
 3. Budowa systemu informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej;
 4. Analiza efektywności systemu monitoringu i ostrzegania przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatu;
 5. Wzmocnienie służb ratowniczych z uwzględnieniem zmian klimatycznych;
 6. Budowa systemu rozwiązań dla zapewnienia komfortu termicznego mieszkańców.

Warsztaty umożliwiły nam zebranie dodatkowych informacji, które pozwolą lepiej doprecyzować działania adaptacyjne – podkreśla Monika Mykita – Doświadczenie i zaangażowanie członków zespołu miejskiego oraz interesariuszy było bardzo przydatne podczas warsztatów. Dziękujemy wszystkim za aktywne włączenie się i wspólną pracę nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Słupska.

 

29196209 1773380079390668 9024178033556193280 o - Słupsk chce zapewnić ochronę mieszkańcom przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty 29178182 1773379876057355 5487760476664233984 o - Słupsk chce zapewnić ochronę mieszkańcom przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty 29136691 1773380236057319 2705584024998379520 o - Słupsk chce zapewnić ochronę mieszkańcom przed skutkami zmian klimatu i ograniczyć straty

 

 

powrót do aktualności
Dostępność