Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Brak odpowiednio szybkiej i konkretnej reakcji na zmiany klimatu obecnie obserwowane w Europie może być tragiczny w skutkach nie tylko dla środowiska naturalnego, ale także wpłynąć na jej wymiar gospodarczy.

komisja europejska logo 892x356 - Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

Według najnowszych prognoz, wpływ zmian klimatu będzie nierównomierny w różnych strefach Europy, zarówno pod względem natężenia, czasu postępowania, jak i rodzaju skutków, które będą odczuwalne na wybranych obszarach europejskich. Na przykład, ludność i środowisko strefy śródziemnomorskiej ucierpi przede wszystkim na skutek wzrostu umieralności w wyniku podwyższonej temperatury, utrudnionego dostępu do wody czy utraty siedlisk. W tym samym czasie, obszary alpejskie narażone będą na kurczenie się ekosystemów alpejskiej tundry, która odgrywa zasadniczą rolę w regulacji zasobów słodkiej wody dla ludności większej części Europy. 

Zagrożenia spowodowane postępującymi zmianami klimatu nie ograniczają się jedynie do wymiaru środowiskowego. Zmiany te będą miały bezpośredni wpływ na aspekt socjalny oraz gospodarczy Europy. Co więcej, zagrożenia nie wynikają jedynie ze zmian klimatu obserwowanych wyłączanie na terenie Europy, ale mają wymiar poza graniczny, ze względu na szereg powiązań zmian klimatu w skali globalnej.

Szacuje się, że jednym z najbardziej wrażliwych obszarów będzie handel międzynarodowy, który w niedługim czasie może zanotować znaczący spadek na skutek wyżej wymienionych zmian.

W 2013 roku Unia Europejska opracowała Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. W tym czasie oszacowano, że straty poniesione przez UE w wyniku bezczynności gospodarczej, środowiskowej i społecznej do 2020 roku wyniosą 100 mld EUR rocznie, a w 2050 roku 250 mld EUR rocznie. Najnowsze prognozy wskazują, że do 2080 r. koszt bezczynności może gwałtownie wrosnąć.

Strategia ukierunkowana jest na podjęcie szeregu działań, których realizacja spełnić ma trzy zasadnicze cele:

  1. zwiększenie odporności państw, regionów i miast UE;
  2. umożliwienie świadomego podejmowania decyzji w zakresie przystosowania się;
  3. zwiększenie odporności kluczowych wrażliwych sektorów i obszarów polityki UE.

W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady z listopada 2018r. Komisja Europejska ukazuje wyniki analiz, jakim poddane zostały proces realizacji strategii, wyniki oceny strategii oraz szeroko opisuje wnioski z dotychczasowej realizacji strategii.

Pełne sprawozdanie dostępne jest tutaj.

Źródło: Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrażania strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu

powrót do aktualności