Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

„The Best LIFE projects” – sukces naukowców z Łodzi

Ekohydrolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego otrzymali prestiżową unijną nagrodę „The Best LIFE projects” za projekt rekultywacji zbiorników wodnych w łódzkim Arturówku. Przedsięwzięcie znalazło się wśród najlepszych projektów zakończonych w latach 2016-2017 i pretenduje do nagrody „Best of the best award”. Nagrodzone rozwiązania umożliwiają przystosowanie miasta do postępujących zmian klimatu i są przykładem połączenia działania urządzeń technicznych z funkcjonowaniem usług ekosystemów, których dostarcza błękitno-zielona infrastruktura.

fot. dr Tomasz Jurczak 892x356 - „The Best LIFE projects” – sukces naukowców z Łodzi

Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się podczas „2018 EU Green Week” 23 maja 2018 r. w Brukseli – poinformował PAP kierownik projektu dr Tomasz Jurczak z Katedry Ekologii Stosowanej Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opracowanym przez łódzkich naukowców, udało się znacząco poprawić jakoś wód i ograniczyć występowanie zakwitów sinicowych w górnej zlewni rzeki Bzury, w skład której wchodzą zbiorniki Arturówka. Ekohydrolodzy skonstruowali w zbiornikach specjalne instalacje, które efektywnie usuwają zanieczyszczenia transportowane do zbiornika rzeką oraz kolektorami deszczowymi. Konstrukcje te składają się z trzech części: sedymentacyjnej, w której następuje spowolnienie dopływu wody i zachodzą procesy osiadania na dnie zawiesiny; części geochemicznej, w której woda oczyszczana jest głownie ze związków fosforu rozpuszczonych w wodzie oraz części biologicznej, w której rośliny wodne asymilują związki azotu. Określono je jako sekwencyjne systemy sedymentacyjno-biofiltracyjne (SSSB) ze względu na funkcję, jaką pełnią.

Zastosowane w projekcie EH-REK rozwiązania w postaci integracji biotechnologii ekologicznych SSSB z klasycznymi rozwiązaniami hydrotechnicznymi np. podziemnymi separatorami, umożliwiło stworzenie tzw. systemów hybrydowych – wyjaśnił dr Tomasz Jurczak.

life1 - „The Best LIFE projects” – sukces naukowców z Łodzi life - „The Best LIFE projects” – sukces naukowców z Łodzi

 

 

 

 

 

projekt EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek”

Dodatkowo, po raz pierwszy, powiązano wiele rozwiązań ekohydrologicznych dla górnego fragmentu dorzecza systemu rzeki Bzury, dzięki czemu wyeliminowano toksyczne zakwity ze zbiorników w Arturówku.

W projekcie przeprowadzono także szkolenia dla samorządów z zarządzania zasobami wodnymi na terenach miejskich.

Łódzkie doświadczenia z projektu EH-REK są obecnie wykorzystane dla systemowych rozwiązań w obliczu zmian klimatycznych dla miasta Radomia w ramach projektu LIFERADOMKLIMA-PL, którego beneficjentem jest Uniwersytet Łódzki.

Projekt „Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek” (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji zbiorników miejskich” realizowany był w latach 2010-2016. Koordynatorem projektu był prof. Maciej Zalewski z Katedry Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego, a kierownikiem dr Tomasz Jurczak. Jego współbeneficjentami były miasto Łódź oraz Łódzka Spółka Infrastrukturalna. Projekt finansowany był przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ekohydrologia to nauka integrująca wiedzę ekologiczną i hydrologiczną. Umożliwia nie tylko zrozumienie procesów zachodzących w środowisku, ale opracowanie nowych metod poprawy stanu środowiska, które obecnie nazywane są – biotechnologiami ekologicznymi. Istotą tych innowacyjnych metod jest wykorzystanie własności ekosystemów jako narzędzia do poprawy stanu środowiska i budowania zrównoważonego rozwoju.

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce; projekt EH-REK Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników rekreacyjnych „Arturówek”

 

 

powrót do aktualności