Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Unia Europejska dofinansuje adaptacyjną kampanię edukacyjno-promocyjną w Polsce – powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu

W ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Polska otrzymała dofinansowanie w wysokości 17 mln zł na działania edukacyjne w zakresie wiedzy o adaptacji do zmian klimatu. 18 sierpnia IOŚ –PIB zawarł umowę z NFOŚiGW, na mocy której zobowiązał się do opracowania i promocji bazy wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków. Projekt wyceniany jest na 20 mln zł. Działania mają zakończyć się w 2021 roku.

classroom 2093743 1920 892x356 - Unia Europejska dofinansuje adaptacyjną kampanię edukacyjno-promocyjną w Polsce – powstanie baza wiedzy o zmianach klimatu

W ramach projektu powstanie 15. opracowań, w tym m.in. ekspertyzy, oceny czy analizy. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy będzie miał za zadanie m.in. stworzenie bazy wiedzy, która posłuży do opracowania scenariuszy zmian klimatu czy przeprowadzenia badań dot. ich skutków i proponowanych działań adaptacyjnych. Instytut przeprowadzi także akcję promocyjną obejmującą m.in. stworzenie platformy informatycznej służącej do gromadzenia i korzystanie z opracowanych treści, szkolenie w umiejętności korzystania z tych zasobów, które mają prowadzić do podniesienia świadomości społeczeństwa w zakresie zmian klimatu.

Projekt „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń” skierowany jest do wszystkich osób decyzyjnych w zakresie realizacji działań adaptacyjnych. Projekt obejmuje całą Polskę i wpisuje się w założenia i cele SPA 2020.

 

 

Więcej informacji:

NFOŚiGW, http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1049,unia-europejska-wylozy-17-mln-zl-na-baze-wiedzy-o-zmianach-klimatu.html

 

SPRÓBUJ SWOICH SIŁ W NASZYM QUIZIE!

powrót do aktualności