Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat

Nad rolą zieleni w miastach w odniesieniu do zmieniajacych się warunków klimatycznych debatowali naukowcy i praktycy zajmujący się zielenią miejską. Zastanawiano się m.in. nad korzyściami społeczno-ekonomicznymi wynikającymi z zielonej infrastruktury oraz nad tym, jak miasto modyfikuje lokalną pogodę i jak wyglądać powinno zielone miasto przyszłości.

KFM Lodz 892x356 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat

O adaptacji miast do zmian klimatu w aspekcie zieleni miejskiej oraz w kontekście metropolitalnym dyskutowali naukowcy oraz przedstawiciele władz i administracji miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich oraz samorządów lokalnych otaczających miasta metropolitalne podczas Klimatycznego Forum Metropolitalnego, które odbyło się 5-6 marca w Łodzi w zabytkowym Pałacu Poznańskich. To już ósme spotkanie organizowane w ramach projektu Adapcity.

Otwierając spotkanie prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powiedziała:

Zmieniamy przestrzeń Łodzi. Jesteśmy liderem rewitalizacji miejskiej przestrzeni. Nasze miasto powstało i rozwijało się dzięki naturze, a dziś chcemy jej oddać to, co kiedyś zostało zabrane. Pragniemy tworzyć nowe obszary zieleni, przywracać i uzdrawiać to, co zostało zniszczone i zdegradowane. Jesteśmy zobowiązani zostawić naszym następcom przestrzeń lepszą, ładniejszą i zdrowszą, niż to co zastaliśmy. Tym bardziej cieszę się, że rozmowa o strategii adaptacji do zmian klimatu toczy się w Łodzi, która właśnie w tym momencie zabiega o tak zwane zielone EXPO 2024.

W VIII KFM oprócz naukowców wzięli udział urzędnicy miejscy i pracownicy jednostek odpowiedzialnych za stan zieleni w Łodzi.

Podczas Forum zaprezentowano rezultaty prac nad Miejskim Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Łodzi.

Podjęcie w mieście działań adaptacyjnych do zmian klimatu jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania miasta. Przystosowanie do zmieniających się warunków meteorologicznych i hydrologicznych pozwala miastu rozwijać się w sposób zrównoważony, zapewniając bezpieczeństwo, ochronę zdrowia i komfort życia mieszkańców. Niezwykle ważne jest również to, że adaptacja przyczynia się do wzrostu atrakcyjności miasta dla inwestorów, dla których jakość środowiska staje się coraz ważniejszą wartością – tłumaczył Krzysztof Kutek, z Arcadis Sp. z o.o., kierownik zespołu ekspertów opracowujących Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Łodzi.

O roli zielonej infrastruktury w przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych w aspekcie korzyści społeczno-ekonomicznych mówił Marcin Ćmielewski z firmy Arcadis, członek zespołu analiz ekonomicznych w projekcie 44MPA.

Zielona infrastruktura, w porównaniu z jednofunkcyjną szarą infrastrukturą, niesie ze sobą wiele korzyści. Dzięki naturalnym rozwiązaniom zapewnia zarówno korzyści środowiskowe jak i gospodarcze oraz społeczne. Odpowiednia integracja zielonej infrastruktury z tradycyjną szarą oraz błękitną pozwala na uzyskanie optymalnej efektywności kosztowej. Dzięki wielowymiarowym korzyściom zielona infrastruktura będzie odgrywać coraz ważniejszą rolę w adaptacji miast do zmian klimatu – podkreślił Marcin Ćmielewski.

W trakcie dwudniowej dyskusji uczestnicy Forum podkreślali nie tylko znaczenie zieleni w procesie adaptacji do zmian klimatu, ale również retencjonowania wód opadowych i roztopowych i ograniczanie spływu powierzchniowego. Przedstawiciele Łodzi prezentowali różne aspekty wprowadzania i utrzymania zieleni w mieście oraz wiele przykładów ciekawych rozwiązań i dobrych praktyk z zakresu rewitalizacji łódzkiej zieleni.

O tym, jak zaadaptować miasto przyszłości do zmian klimatu wykorzystując ekohydrologię jako narzędzie nowoczesnego planowania i projektowania mówił prof. dr hab. Maciej Zalewski z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii.

Wpływ zieleni na obniżenie temperatury, zmniejszanie efektu miejskiej wyspy ciepła, zatrzymywanie wody w przestrzeni miasta, odciążanie systemu kanalizacyjnego czy oczyszczanie powietrza jest ogromny. Czy mieszkańcy miast mają już świadomość tego, że to zieleń jest naszym największym sojusznikiem w adaptacji do zmian klimatu? O tym jak patrzą na zieleń w mieście jego mieszkańcy mówił dr hab. Jakub Kronenberg z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

KFM Lodz - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat KFM Lodz 1 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat Lodz 1 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat Lodz 2 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat Lodz 3 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat Lodz 4 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat

Lodz 4 - VIII Klimatyczne Forum Metropolitalne w Łodzi: zielone miasto i dobry klimat

powrót do aktualności