Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – Miasto Wałbrzych

Konsultacje społeczne w Wałbrzychu

„Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha”

 
W terminie od 30 października do 20 listopada br. zainteresowani mają możliwość składania uwag i opinii do projektu „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko”

Projekt „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Wałbrzycha” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” udostępniony jest

Uwagi i wnioski można składać:

  • pisemnie na adres Urząd Miejski w Wałbrzychu – Biuro Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Matejki 2, 58-300 Wałbrzych,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Biura Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu przy ul. Matejki 2, pok. nr 10 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 7:30 do 15:30, wtorek od 7:30 do 16:30, piątek od 7:30 do 14:30
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP, na stronie internetowej http://bip.um.walbrzych.pl/.

 

PROJEKT MIEJSKIEGO PLANU ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU DLA WAŁBRZYCHAmetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Dokumentu „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Wałbrzycha”metodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Obwieszczenie Prezydenta Wałbrzychametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - Miasto Wałbrzych

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!