Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

5th World Conference on Climate Change and Global Warming


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

5th World Conference on Climate Change and Global Warming 

Theme: Abrupt Impacts of Climate Change

More info here

powrót do wydarzeń
Dostępność