Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje „Ocena Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu”


Szczegóły wydarzenia

  • Date:

Komisja Europejska zaprasza na publiczne konsultacje Strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Konsultacje trwają od 7 grudnia 2017 do 1 marca 2018. Zaproszone są do udziału w konsultacjach są zarówno organizacje jak i osoby prywatne. Szczególnie ważna będzie opinia osób, które zawodowo zajmują się kwestią dostosowania do zmian klimatu i reprezentują wszelkiego rodzaju organizacje z całej UE.

Więcej informacji o konsultacjach

powrót do wydarzeń
Dostępność