Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

XI Klimatyczne Forum Metropolitarne w Bydgoszczy – 11-12 czerwca 2018

Bydgoskie Forum będzie poświęcone nowym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury deszczowej oraz problematyce monitoringu zmian klimatycznych i edukacji w tym zakresie.

dluga street 903730 892x356 - XI Klimatyczne Forum Metropolitarne w Bydgoszczy – 11-12 czerwca 2018

Klimatyczne Forum Metropolitalne w Bydgoszczy będzie ostatnim z cyklu 11 forów regionalnych, organizowanych przez miasta metropolitalne w ramach projektu Adaptcity. Organizatorzy liczą na szczególne zainteresowanie miast Unii Metropolii Polskich.

Każde z dotychczasowych forów miało temat wiodący, ze względu na istotny problem adaptacyjny miasta w którym było organizowane. Bydgoskie Forum będzie poświęcone nowym rozwiązaniom w zakresie infrastruktury deszczowej oraz problematyce monitoringu zmian klimatycznych i edukacji z tym związanej.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zobacz program

W Klimatycznych Forach Metropolitalnych biorą udział prezydenci/reprezentanci 12 miast członkowskich Unii Metropolii Polskich, liderzy MPA z miast metropolitalnych, naukowcy i specjaliści z zakresu adaptacji do zmian klimatu oraz przedstawiciele miast, gmin i powiatów ościennych należących do Obszaru Metropolitalnego.

Miejsce wydarzenia: Hotel Słoneczny Młyn, ul. Jagiellońska 96, Bydgoszcz.

 

adaptcity - XI Klimatyczne Forum Metropolitarne w Bydgoszczy – 11-12 czerwca 2018Projekt ADAPTCITY realizowany jest przez Unię Metropolii Polskich, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Miasto Stołeczne Warszawa oraz Region Stuttgard, a jego celem jest zredukowanie negatywnych skutków zmian klimatu dla ekosystemu Warszawy i rozpoczęcie działań adaptacyjnych w innych metropoliach w Polsce.

Klimatyczne Fora Metropolitalne organizowane są w miastach metropolitalnych należących do UMP. Każde z forów profilowane jest tematycznie, z uwzględnieniem istotnych problemów adaptacyjnych danego miasta i jego otoczenia, prezentowane jest także doświadczenie Warszawy i Instytutu na Rzecz Ekorozwoju w zakresie opracowywania strategii adaptacji miasta do zmian klimatycznych.

Prezentacje konferencyjne z dotychczasowych dziesięciu spotkań są dostępne tutaj.

Źródło: Adaptcity

powrót do aktualności
Dostępność