Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Zabrze, Gliwice: w obliczu zmian klimatu

Eksperci firmy Arcadis wspólnie ze specjalistami z urzędów miast przedstawili propozycje działań adaptacyjnych koniecznych do przystosowania Zabrza i Gliwic do skutków zmian klimatu. W trakcie warsztatów konsultacyjnych z udziałem przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji weryfikowano przedstawione propozycje. Warsztaty w Gliwicach odbyły się 6 kwietnia, a w Zabrzu 13 kwietnia.

103 1465 892x356 - Zabrze, Gliwice: w obliczu zmian klimatu

Zabrze i Gliwice, jak większość miast województwa śląskiego, będą narażone na nasilające się okresy wysokich temperatur w ciepłych porach roku oraz fale upałów z temperaturami powyżej 30°C. Okresy bezopadowe mogą skutkować występowaniem suszy. Będzie wzrastać częstotliwość oraz intensywność opadów deszczu co może skutkować lokalnymi potopieniami, powodziami od strony rzek czy powodziami miejskimi. Wrasta również prawdopodobieństwo częstszego występowania burz i silnych wiatrów.

W Gliwicach i Zabrzu tak, jak w pozostałych miastach biorących udział w projekcie Ministerstwa Środowiska, gospodarka wodna wymaga wdrożenia działań adaptacyjnych w możliwie najszybszym terminie – zaznacza Katarzyna Kobiela. – Bardzo ważnym elementem jest również rozwój błękitno-zielonej infrastruktury, która nie tylko zwiększa „zatrzymywanie wody w mieście”, ale także wpływa na zmianę ważnych czynników klimatu miejskiego takich jak temperatura, pochłanianie bądź odbijanie promieniowania słonecznego, prędkość wiatru oraz wilgotność powietrza.

Wyższe temperatury, zmiana struktury opadów czy ekstremalne zjawiska pogodowe już mają wpływ na nasze zdrowie, środowisko i funkcjonowanie miast, a szczególnie infrastruktury gospodarki wodnej, transportowej czy energetycznej podkreśliła w trakcie dyskusji Katarzyna Dzióba, wiceprezydent Zabrza.

Wśród propozycji działań adaptacyjnych, które mogą zwiększyć odporność Zabrza i Gliwic na skutki zmian klimatu znajdują się m.in. inwentaryzacja kanalizacji deszczowej oraz rowów odprowadzających wodę, wprowadzenie różnych rozwiązań technicznych zwiększających możliwości retencjonowania wód opadowych, a także rozwój i poprawa jakości terenów zielonych.

Nie można pominąć również aspektu zwiększania świadomości mieszkańców odnośnie występujących zagrożeń klimatycznych i sposobów reagowania na nie. Z tego względu zaproponowano szereg działań informacyjno-edukacyjnych – mówi Magdalena Polus. – Ponadto proponujemy również działania ukierunkowane na oszczędność wody i energii czy korzystanie z komunikacji zbiorowej, promowanie jazdy rowerami oraz korzystania z takich rozwiązań jak car pooling czy ecodriving.

W warsztatach w Zabrzu i Gliwicach oprócz specjalistów z urzędów miejskich udział wzięli przedstawiciele lokalnych instytucji, wodociągów miejskich, przedsiębiorstw energetycznych, jednostek naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Zobacz materiał filmowy z warsztatów w Gliwicach 

 

GALERIA 1 - Zabrze, Gliwice: w obliczu zmian klimatu

 

powrót do aktualności