Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne – miasto Zabrze

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrza do roku 2030” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrza do roku 2030”

 
W terminie od 21 września do 11. października br. zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, mające na celu zebranie uwag i opinii mieszkańców Zabrza do projektu ,,Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Zabrza do roku 2030″.

Z „Planem adaptacji dla miasta Zabrze do zmian klimatu do roku 2030” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu planu adaptacji miasta Zabrza do zmian klimatu do roku 2030” można zapoznać się od 21.09. do 11.10. 2018 w Wydziale Ekologii Urzędu Miejskiego w Zabrzu przy ul. Wolności 286, pokój 210 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Szczegóły dotyczące konsultacji w Obwieszczeniu Prezydenta Zabrza.

PROJEKT PLANU ADAPTACJI MIASTA ZABRZE DO ZMIAN KLIMATU DO ROKU 2030metodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Projektu Planu Adaptacji Miasta Zabrze do Zmian Klimatu do Roku 2030metodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Metodyka opracowania projektu miejskiego planu adaptacjimetodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Załącznik nr 1 Planu Adaptacji – Lista interesariuszymetodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Załącznik nr 2 Planu Adaptacji – Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miastametodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Załącznik nr 3 Planu Adaptacji – Materiały graficznemetodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Załącznik nr 1 Prognozy oddziaływania na środowisko – Pisma RDOŚ i PWIS dotyczące zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowiskometodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

 

Załącznik nr 2 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena wpływu Planu adaptacji na osiągnięcie celów ochrony środowiskametodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

 

Załącznik nr 3 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena oddziaływania Planu adaptacji na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

 

Załącznik nr 4 Prognozy oddziaływania na środowisko – Analiza i ocena skumulowanego oddziaływania MPA na środowisko
metodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

 

Załącznik nr 5 Prognozy oddziaływania na środowisko – Oświadczenie autorów Prognozy
metodyka - Konsultacje społeczne - miasto Zabrze

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!