Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

44 polskie miasta we współpracy z Ministerstwem Środowiska biorą udział w projekcie, którego celem jest przystosowanie miast do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Dowiedz się więcej o projekcie

Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”

Radom to kolejne miasto, spośród 44 partnerów projektu Ministerstwa Środowiska, w którym rozpoczynają się konsultacje społeczne Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu. Od 4 do 24 września można składać uwagi i wnioski do projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”. Spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi rozmową oraz oraz zgłoszeniem uwag i wniosków odbędzie się 21 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30, o godz. 16:30.

konsultacje post 800x356 - Konsultacje społeczne „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”

„Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030″określa działania, które mogą zmniejszyć jego podatność na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Plan wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Radomia wynikające ze zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury, intensywne opady i wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030” wraz z prognozą oddziaływania projektu Planu na środowisko:

  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu w zakładce Konsultacje Społeczne – konsultacje.radom.pl LINK,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej bip.radom.pl LINK w zakładce: Władze Miasta – Zarządzenia Prezydenta,
  • w Biurze Rady Miejskiej, ul. Moniuszki 9,
  • w Biurze Obsługi Mieszkańca, ul. Kilińskiego 30,
  • w Referacie Komunikacji Społecznej i Promocji Miasta (pok. 104), ul. Żeromskiego 53,
  • w Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Struga 1,
  • na stronie internetowej projektu Ministerstwa Środowiska w zakładce Konsultacje społeczne LINK.

Uwagi i wnioski do projektu w terminie od 04.09.-24.09.2018 r. można składać w następujący sposób:

Formularz do składania uwag można pobrać również na stronie http:44mpa.pl/radom.

Dodatkowo, 21 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30, o godz. 16:30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zainteresowanymi rozmową oraz zgłoszeniem uwag i wniosków do „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Radomia do roku 2030”.

powrót do aktualności
Dostępność